patena.info

Oto link do strony internetowej http://patena.info
na stronie tej znajdują się publikacje medialne i dokumenty związane z ważnymi dla Krakowa sprawami.