Stoją kolejno od lewej: Marta Patena, Edward Lis, dr Barbara Gałdzińska-Calik, dr Fiorella Belpoggi, prof. Olle Johanson, dr Marc Arazi, Przemysław Kitowski

PEM

24.09.2018

III Forum: Nie ma bezpiecznych limitów dla wszystkich

Już od trzech lat Kraków wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na wiedzę o środowisku, w którym żyją, ze szczególnym uwzględnieniem jego ochrony przed zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, smogiem 2.0. O potencjalnej szkodliwości PEM na środowisko nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz pora, by dowiedzieć się, jak duża jest ta szkodliwość. Z pomocą przychodzą nam eksperci.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 17 (228), 17 października 2018  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

19.09.2018

Tylko determinacja mieszkańców

Miasto Kraków realizuje wiele programów związanych z obszarami życia: bezpieczeństwem, zdrowiem, szeroko pojętą wygodą mieszkańców, wynikają one z ustawowych zadań gminy. Obecnie konsultowany jest z mieszkańcami projekt Programu Ochrony Środowiska przed PEM dla miasta na lata 2018–2022. W telegraficznym skrócie o najważniejszych aspektach Programu.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 15 (226), 19.09.2018 r

CZYTAJ WIĘCEJ >>>
wybory wybory

Kalendarium

26.10.2018

Honoris Gratia dla działalności na rzecz ochrony mieszkanców przed PEM

Gdy prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, otwieral III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity, na zakończenie swojego wystąpienia, wreczył radnej miasta Krakowa, wspólorganizatorce Forum, Marrcie Patena odznaczenie Honoris Gratia za działalność, na rzecz mieszkanców miasta, w ich ochronie przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.    

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

13.10.2018

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Konstytucja RP

Każdy jest obowiązany
do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Krakowianki 50+

Krakowianka Roku

Krakowianka Roku - to zaszczytny tytuł, przyznawany przez Pierwszy Krakowski Klub Soroptymist. Otrzymałam go, między innymi za coroczne Spotkania Pań
"Krakowianki 50+", rok temu, w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Dziękuję bardzo!

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

7.04.2018