foto: Wiesław Majka, Kancelaria PMK

PEM

23.09.2019

IV Forum: zasada ostrożności

W prawie polskim zasada ostrożności jest ujęta w art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

9.09.2019

Zaproszenie na IV Forum Ochrony Środowiska przed PEM

Wszystkich, którym leży na sercu ochrona naszego środowiska, zapraszamy!
Przypominamy, że CZŁOWIEK jest elementem środowiska naturalnego. Czy istotnym?

CZYTAJ WIĘCEJ >>>
wybory wybory

Konstytucja RP

Każdy jest obowiązany
do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Krakowianki 50+

Krakowianka Roku

Krakowianka Roku - to zaszczytny tytuł, przyznawany przez Pierwszy Krakowski Klub Soroptymist. Otrzymałam go, między innymi za coroczne Spotkania Pań
"Krakowianki 50+", rok temu, w dniu 7 kwietnia 2017 roku. Dziękuję bardzo!

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

7.04.2018