Marta Patena

 

Krakowianka od urodzenia i z wyboru. Matka dwójki dorosłych dzieci.

 
Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie i VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Tytuł magistra matematyki uzyskała na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Krakowskiej. Jest nauczycielem dyplomowanym matematyki oraz egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ukończyła Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 
Matematyk, fizyk i pedagog. Od 1977 roku uczyła matematyki i fizyki w Zespole Szkół Technicznych PZL - WSK Kraków przy ul. Wrocławskiej 53. Od 1987 roku uczy matematyki w VII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie przy ul. Skarbińskiego 5, którego jest absolwentką. 
 
Harcerka i instruktorka harcerska. Była kolejno zastępową, przyboczną i drużynową w Szczepie „Orle Gniazdo” Hufca Kraków- Zwierzyniec. Przez dwa lata, podczas studiów, drużynowa drużyny dziewcząt w zakładanym Szczepie „Hubalczycy” przy Szkole podstawowej nr 21 na Krowodrzy w Krakowie. 
Działaczka Samorządu Studenckiego: Rady Wydziału i Rady Uczelnianej WSP w Krakowie, obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
 

Samorządowiec - Rada Miasta Krakowa

Radna III kadencji (1998-2002), mandat zdobyła z listy Unii Wolności, członek komisji: Edukacji i Kultury Fizycznej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetowej. Członek kilku komisji doraźnych. Promotor reformy edukacji 1999 roku w Polsce, pomysłodawczyni i organizatorka cyklu konferencji FORUM OŚWIATOWE dla małopolskiego środowiska związanego z edukacją, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2002 roku.
Radna V kadencji (2006-2010), od 2007 roku jej v-ce przewodnicząca. Pracowała w stałych komisjach RMK: Edukacji i Kultury Fizycznej (przewodnicząca do 2007r.), Praworządności, Rewizyjnej (do IV.2007) i Głównej, jako jej wiceprzewodnicząca (od XI. 2007). Była członkiem kilku komisji doraźnych: ds. nagród edukacyjnych Miasta Krakowa, ds. nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów, ds. przekształceń samorządowych przedszkoli, ds. wyboru najlepszego Strażnika Miasta, ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej. Jurorka Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”. Dwukrotna przewodnicząca Komisji Konkursowej Konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Wiceprzewodniczącą Rady Programowej Obchodów Grunwaldzkich w Krakowie ( 600. lecie Bitwy pod Grunwaldem i 100.lecie wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie). W V kadencji szczególnie zaangażowała się w: powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, utworzenie w mieście stref wolnych od dymu tytoniowego, wsparcie remontu placówek szkolnych w budynkach zabytkowych, remontu edukacyjnych obiektów sportowych, uruchomienie programu: Poznawania Terenów dawnej Rzeczypospolitej, tzw. Kresów Wschodnich, przez krakowskich gimnazjalistów. Sprzeciwiła się likwidacji Biblioteki Piosenki Polskiej w Krakowie.
Radna VI kadencji (2010-2014) przewodnicząca Komisji Edukacji; członek: Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków (do 2012 roku), Komisji ds. Kontroli Przygotowań Miasta do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022 i Komisji Rewizyjnej (od maja do sierpnia 2014); Przewodnicząca ds. Nagród Edukacyjnych Miasta Krakowa; członek Komisji ds. Nagród PMK; członek Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie; aktywny uczestnik obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego; członek kilkunastu komisji ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej; autorka tzw pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji; przeciwniczka likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie; pomysłodawczyni utworzenia wybiegów dla psów w każdej dzielnicy miasta; orędownik walki o czyste powietrze w Krakowie; ze Stowarzyszeniem Nasze Bielany walczy o bezpieczną emisję fal elektromagnetycznych ze stacji bazowych telefonii komórkowej; pomogła reaktywować harcówkę w 34 SP; współpracuje z seniorami.
Zawsze pomaga rozwiązywać problemy mieszkańców, z którymi się do niej zwracają. 
 
Działaczka społeczna. Pomysłodawczyni i organizatorka corocznych, siedmiu, Spotkań „Krakowianki 50+”; Aktywna członkini Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Stowarzyszenia Absolwentów VII LO w Krakowie oraz Stowarzyszenia Twórczego Polart, wspiera działalność Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca, Związku Legionistów Polskich i Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów. Jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej i Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich. W latach 2000-2003 zdobyła doświadczenie jako Prezes Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie i członek Zarządu Głównego TPD w Warszawie. Czynnie uczestniczyła, w tym okresie, w powstaniu i działaniu założonego przez krakowskie Panie Stowarzyszenia Wspierania Młodych Europejskich Talentów „Prometa”. Jest zaangażowana w działalność charytatywną na terenie Małopolski. 
 
Polityczka. Członek Unii Wolności w Latach 1998- 2001. Uczestniczka Grupy Założycielskiej ruchu społecznego Platforma Obywatelska w Małopolsce. Od założenia członek partii Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej, w Kole Dzielnicy VI miasta Krakowa. Jest członkiem Rady Powiatu PO była delegatem na Zjazd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP. Wspierała, swoim kandydowaniem, listy partyjne do Sejmu RP w 2001 i 2007 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. W wyborach samorządowych 2006 i 2010 uzyskała mandat z listy PO.
 
 
Zodiakalny byk. Łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie. Ma pozytywny stosunek do rzeczywistości. Dla niej szklanka wody jest do połowy pełna a nie w połowie pusta. Ma poczucie humoru, występuje w Reality Shopka Show, organizowanej przez krakowską Groteskę. Jeździła na quadzie po Pustyni Błędowskiej. Wśród jej trofeów są puchary za celne strzelanie z broni palnej. Lubi jeździć na rowerze, prowadzić samochód i śpiewać – także w grupie. Jest entuzjastką sudoku. 
 
W 2013 roku odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
 

Aktualności

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

13.10.2018

Stoją kolejno od lewej: Marta Patena, Edward Lis, dr Barbara Gałdzińska-Calik, dr Fiorella Belpoggi, prof. Olle Johanson, dr Marc Arazi, Przemysław Kitowski

PEM

III Forum: Nie ma bezpiecznych limitów dla wszystkich

Już od trzech lat Kraków wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na wiedzę o środowisku, w którym żyją, ze szczególnym uwzględnieniem jego ochrony przed zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, smogiem 2.0. O potencjalnej szkodliwości PEM na środowisko nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz pora, by dowiedzieć się, jak duża jest ta szkodliwość. Z pomocą przychodzą nam eksperci.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 17 (228), 17 października 2018  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

24.09.2018