Radna Miasta Krakowa
VII kadencja 2014-2018

Link do urzędowej strony >>> RMK

 

Radna VI kadencji (2010-2014) przewodnicząca Komisji Edukacji; członek: Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków (do 2012 roku), Komisji ds. Kontroli Przygotowań Miasta do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022 i Komisji Rewizyjnej (od maja do sierpnia 2014); Przewodnicząca ds. Nagród Edukacyjnych Miasta Krakowa; członek Komisji ds. Nagród PMK; członek Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie; aktywny uczestnik obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego; członek kilkunastu komisji ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej; autorka tzw pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji; przeciwniczka likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie; pomysłodawczyni utworzenia wybiegów dla psów w każdej dzielnicy miasta; orędownik walki o czyste powietrze w Krakowie; ze Stowarzyszeniem Nasze Bielany walczy o bezpieczną emisję fal elektromagnetycznych ze stacji bazowych telefonii komórkowej; pomogła reaktywować harcówkę w 34 SP; współpracuje z seniorami.

Radna V kadencji (2006-2010), od 2007 roku jej v-ce przewodnicząca. Pracowała w stałych komisjach RMK: Edukacji i Kultury Fizycznej (przewodnicząca do 2007r.), Praworządności, Rewizyjnej (do IV.2007) i Głównej, jako jej wiceprzewodnicząca (od XI. 2007). Była członkiem kilku komisji doraźnych: ds. nagród edukacyjnych Miasta Krakowa, ds. nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów, ds. przekształceń samorządowych przedszkoli, ds. wyboru najlepszego Strażnika Miasta, ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej. Jurorka Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”. Dwukrotna przewodnicząca Komisji Konkursowej Konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Wiceprzewodniczącą Rady Programowej Obchodów Grunwaldzkich w Krakowie ( 600. lecie Bitwy pod Grunwaldem i 100.lecie wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie). W V kadencji szczególnie zaangażowała się w: powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, utworzenie w mieście stref wolnych od dymu tytoniowego, wsparcie remontu placówek szkolnych w budynkach zabytkowych, remontu edukacyjnych obiektów sportowych, uruchomienie programu: Poznawania Terenów dawnej Rzeczypospolitej, tzw. Kresów Wschodnich, przez krakowskich gimnazjalistów. Sprzeciwiła się likwidacji Biblioteki Piosenki Polskiej w Krakowie.

Radna III kadencji (1998-2002), mandat zdobyła z listy Unii Wolności, członek komisji: Edukacji i Kultury Fizycznej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetowej. Członek kilku komisji doraźnych. Promotor reformy edukacji 1999 roku w Polsce, pomysłodawczyni i organizatorka cyklu konferencji FORUM OŚWIATOWE dla małopolskiego środowiska związanego z edukacją, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2002 roku.


Zawsze pomaga rozwiązywać problemy mieszkańców, z którymi się do niej zwracają.