Radna Miasta Krakowa
VII kadencja 2014-2018

Link do urzędowej strony >>> RMK

 

Radna VII kadencji (2014-2018) wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji; członek Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych (3 lata), Komisji Kultury i Ochrony Zabytków (1 rok); Zastępca Pełnomocnika Rady Miasta Krakowa ds. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016; współinicjatorka i współautorka Regulaminu i powołaniaMłodzieżowej Rady Krakowa; członek komisji zwanej Bractwem Mecenatu Kultury Krakowa 2015-2018; członek kilkunastu komisji ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej; aktywny uczestnik zespołu ds. restrukturyzacji sieci szkól samorządowych; inicjatorka i współorganizatorka z Prezydentem Miasta Krakowa trzech, corocznych, Międzynarodowych Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi; inicjatorka Programu Ochrony Środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022; inicjatorka zakupu miejskich ekspozymetrów pożyczanych mieszkańcom dla monitoringu ich indywidualnej ekspozycji na PEM; reprezentantka miasta Krakowa na Światowym Szczycie Kobiet 2016 w Warszawie; pomysłodawczyni i organizatorka 10-cio letniego cyklu corocznych spotkań Pań „Krakowianki 50+” promujących aktywność, nie tylko zawodową, tej grupy społecznej; reprezentowała RMK w uroczystości odsłonięcia płaskorzeźby „Pieta Smoleńska” w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie; wsparła organizację Charytatywnego Koncertu „Kolędy Do Nieba”; Członek Towarzystwa Muzycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego; członek Zarządu Stowarzyszenia Twórczego POLART; członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic Wielkich; 

Uhonorowana tytułem „Krakowianka Roku 2016” przyznawanego przez Pierwszy Krakowski Klub SOROPTIMIST INTERNATIONAL.

Za działalność na rzecz mieszkańców naszego Krakowa, została odznaczona ODZNAKĄ HONORIS GRATIA, przez Prezydenta Miasta Krakowa w  2018 roku. 

We wcześniejszych kadencjach została uhonorowana Medalem KEN, Odznaką Przyjaciel Dziecka, Honorowymi Odznaczeniami ZHP i ZHR, od Prezydenta Polski otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

 

Kandydatka na Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 roku z Platformy Obywatelskiej RP.

 

Radna VI kadencji (2010-2014) przewodnicząca Komisji Edukacji; członek: Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków (do 2012 roku), Komisji ds. Kontroli Przygotowań Miasta do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022 i Komisji Rewizyjnej (od maja do sierpnia 2014); Przewodnicząca ds. Nagród Edukacyjnych Miasta Krakowa; członek Komisji ds. Nagród PMK; członek Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie; aktywny uczestnik obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego; członek kilkunastu komisji ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej; autorka tzw pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji; przeciwniczka likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie; pomysłodawczyni utworzenia wybiegów dla psów w każdej dzielnicy miasta; orędownik walki o czyste powietrze w Krakowie; ze Stowarzyszeniem Nasze Bielany walczy o bezpieczną emisję fal elektromagnetycznych ze stacji bazowych telefonii komórkowej; pomogła reaktywować harcówkę w 34 SP; współpracuje z seniorami.

Radna V kadencji (2006-2010), od 2007 roku jej v-ce przewodnicząca. Pracowała w stałych komisjach RMK: Edukacji i Kultury Fizycznej (przewodnicząca do 2007r.), Praworządności, Rewizyjnej (do IV.2007) i Głównej, jako jej wiceprzewodnicząca (od XI. 2007). Była członkiem kilku komisji doraźnych: ds. nagród edukacyjnych Miasta Krakowa, ds. nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów, ds. przekształceń samorządowych przedszkoli, ds. wyboru najlepszego Strażnika Miasta, ds. wyboru dyrektora placówki samorządowej. Jurorka Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”. Dwukrotna przewodnicząca Komisji Konkursowej Konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Wiceprzewodniczącą Rady Programowej Obchodów Grunwaldzkich w Krakowie ( 600. lecie Bitwy pod Grunwaldem i 100.lecie wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie). W V kadencji szczególnie zaangażowała się w: powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, utworzenie w mieście stref wolnych od dymu tytoniowego, wsparcie remontu placówek szkolnych w budynkach zabytkowych, remontu edukacyjnych obiektów sportowych, uruchomienie programu: Poznawania Terenów dawnej Rzeczypospolitej, tzw. Kresów Wschodnich, przez krakowskich gimnazjalistów. Sprzeciwiła się likwidacji Biblioteki Piosenki Polskiej w Krakowie.

Radna III kadencji (1998-2002), mandat zdobyła z listy Unii Wolności, członek komisji: Edukacji i Kultury Fizycznej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Budżetowej. Członek kilku komisji doraźnych. Promotor reformy edukacji 1999 roku w Polsce, pomysłodawczyni i organizatorka cyklu konferencji FORUM OŚWIATOWE dla małopolskiego środowiska związanego z edukacją, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2002 roku.


Zawsze pomaga rozwiązywać problemy mieszkańców, z którymi się do niej zwracają.

 

 

 

Aktualności

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

13.10.2018

Stoją kolejno od lewej: Marta Patena, Edward Lis, dr Barbara Gałdzińska-Calik, dr Fiorella Belpoggi, prof. Olle Johanson, dr Marc Arazi, Przemysław Kitowski

PEM

III Forum: Nie ma bezpiecznych limitów dla wszystkich

Już od trzech lat Kraków wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na wiedzę o środowisku, w którym żyją, ze szczególnym uwzględnieniem jego ochrony przed zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, smogiem 2.0. O potencjalnej szkodliwości PEM na środowisko nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz pora, by dowiedzieć się, jak duża jest ta szkodliwość. Z pomocą przychodzą nam eksperci.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 17 (228), 17 października 2018  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

24.09.2018