foto: Wiesław Majka, Kancelaria PMK

PEM

IV Forum: zasada ostrożności

W prawie polskim zasada ostrożności jest ujęta w art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

23.09.2019

7.02.2015

Bal Gimnazjalisty

Po raz czternasty, czyli od zawsze, w krakowskim Gimnazjum Nr 1, przy ulicy Bernardyńskiej, odbywają się bale uczniów 3 klas Gimnazjum - "Mała Studniówka".

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

3.02.2015

Uroczyste spotkanie Komitetu Obywatelskiego

W gościnnych progach kawiarni „Cafè Caroline odbyło się spotkanie przy kawie z okazji 25 rocznicy utworzenia Komitetu Obywatelskiego „S” osiedli Widok i Widok-Zarzecze. Pan Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe, były okolicznościowe wspomnienia przemówienia, w tym moje o pomniku AK i występ pani Anny Lutosławskiej-Jaworskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

2.02.2015

Obecność na sesji Rady Dzielnicy XI

W poniedziałek, 2 lutego 2015 roku, odbyła sie sesja Rady Dzielnicy XI - Podgórze Duchackie w siedzibie Dzielnicy przy ulicy Wysłouchów.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

15. Reality Shopka Szoł

W sobotę, 31 stycznia 2015, o godzinie 20.00 w Teatrze Groteska – scena dla dorosłych, odbyło się przedstawienie, a w zasadzie spotkanie towarzyskie, na którym wybrani zaprezentowali swoje i autorów talenty. Z politycznym dystansem.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Obecność na sesji Rady Dzielnicy X

We wtorek, 27 stycznia 2015 roku, w siedzibie Dzielnicy przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5, odbyła się sesja Rady Dzielnicy X - Swoszowice.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

21 stycznia - Dzień Babci

Wszystkim Babciom życzenia: cudownych wnuków.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

25. Spotkanie Opłatkowe w Aptece Darów

Co roku, w styczniu, wolontariusze, przyjaciele, darczyńcy i obdarowani Apteki Darów oraz goście spotykają się na holu 1. piętra ośrodka zdrowia na osiedlu Widok. Po wspólnej modlitwie i wysłuchaniu słowa bożego od Biskupa Grzegorza Rysia, składaliśmy sobie wzajemne życzenia dzieląc się opłatkiem. Następnie poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnione z Apteką Panie.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Opłatek Legionowy w Związku Legionistów Polskich

Na Krakowskich Oleandrach, w Muzeum Czynu Niepodległościowego - Domu im. Józefa Piłsudskiego, rokrocznie, odbywa się Spotkanie Członków Związku Legionistów Polskich i zaproszonych Gości z okazji Nowego Roku.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Spotkanie Noworoczne Kardynała Stanisława Dziwisza z Nauczycielami Małopolski

Msza św. w Kaplicy, później wspólna modlitwa i wzajemne życzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

Kolęda, kolędowanie i życzenia we wspaniałej sąsiedzkiej atmosferze.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Spotkanie Noworoczne Członków PO i jej Sympatyków

Życzenia, życzenia, życzenia...

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Walne Zebranie Towarzystwa Muzycznego

W siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Garncarskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa  Muzycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego. Po części oficjalnej: sprawozdaniach z działalności i finansowym, słuchaliśmy  gry znakomitych, młodych muzyków oraz recytacji pani Anny Lutosławskiej-Jaworskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>