Wspólnie dla Małopolski

– moje priorytety w Sejmiku:

 

Bezpieczna cała Małopolska

• oświetlone chodniki i dojście chodnikiem do każdej szkoły, 

• monitoring wizyjny publicznych miejsc wskazanych przez mieszkańców jako niebezpieczne, 

• dodatkowe patrole policji.

 

Bezpieczna rodzina

• żłobek, przedszkole i dobra szkoła blisko domu, aby umożliwić powrót do pracy młodym rodzicom,

• dofinansowanie zatrudnienia niań w opiece nad dziećmi,

• edukacja wszystkich członków rodziny nt. prawidłowych nawyków związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń cyfrowych i Internetu,

• profilaktyka e-uzależnień.

 

Ochrona środowiska

• czyste powietrze nie tylko w Krakowie, ale w całym regionie,

• ograniczenie emisji pyłów związanych z ogrzewaniem domów w podkrakowskich miejscowościach, 

• eliminowanie pojazdów oraz urządzeń emitujących niebezpieczne spaliny, 

• ochrona mieszkańców całej Małopolski przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne, m.in. poprzez szerokie działania informacyjne i edukacyjne.

 

Dobra komunikacja

• publiczna komunikacja autobusowa do każdej gminy,

• rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej,

• przeciwdziałanie korkom.

 

Odpolitycznienie samorządu

• stabilizacja pracy Sejmiku: uniezależnienie go od odgórnych politycznych zobowiązań i zmian wprowadzanych z poziomu ogólnopolskiego,

• promowanie prawdziwych samorządowych osobowości, pracujących na rzecz swoich społeczności lokalnych – a nie partyjnych działaczy.

 

Zachęcam też do zapoznania się z pełnym programem „Wspólnej Małopolski” na stronie www.wspolnamalopolska.pl.

 

Aktualności

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

13.10.2018

Stoją kolejno od lewej: Marta Patena, Edward Lis, dr Barbara Gałdzińska-Calik, dr Fiorella Belpoggi, prof. Olle Johanson, dr Marc Arazi, Przemysław Kitowski

PEM

III Forum: Nie ma bezpiecznych limitów dla wszystkich

Już od trzech lat Kraków wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na wiedzę o środowisku, w którym żyją, ze szczególnym uwzględnieniem jego ochrony przed zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, smogiem 2.0. O potencjalnej szkodliwości PEM na środowisko nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz pora, by dowiedzieć się, jak duża jest ta szkodliwość. Z pomocą przychodzą nam eksperci.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 17 (228), 17 października 2018  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

24.09.2018