foto: Wiesław Majka, Kancelaria PMK

PEM

IV Forum: zasada ostrożności

W prawie polskim zasada ostrożności jest ujęta w art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

23.09.2019

4.03.2019

11 FORUM GOSPODARCZE 4-5 marca 2019 r., Hotel Hilton, Warszawa

TIME
TELEKOMUNIKACJA, INTERNET, MEDIA, ELEKTRONIKA
Sieci 5G dla porzemysłu 4.0

Oficjalne otwarcie 11. Forum Gospodarczego TIME
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Markus Hess – Zastępca dyrektora generalnego, niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energetyki Stefan Kamiński – Prezes KIGEiT
Klaus Mittelbach – Prezes, ZVEI

Mowa otwierająca: Polityka Przemysłowa Komisji Europejskiej
Antti Peltomäki – Zastępca Dyrektora Generalnego, Departament Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska

Prezentacja programowa 11 Forum Gospodarczego TIME
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT

SESJA I - Transformacja cyfrowa jako element strategii nowoczesnej firmy

Głównym tematem rozmowy będzie konieczność przeprowadzenia i zakres transformacji cyfrowej europejskiego przemysłu oraz szczególnej roli sektora wytwórczego w tym procesie. Uczestnicy rozmawiać będą również o tym, jak ważne jest, aby przedsiębiorstwa były w stanie w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez nowe technologie oraz zapewnienie odpowiednich ram prawnych, które wspierać będą rozwój innowacyjności.

SESJA II - Gospodarka widmem i planowanie obszarowe 5G

Wprowadzenie piątej generacji sieci bezprzewodowych niesie za sobą olbrzymi skok technologiczny i będzie miało znaczący wpływ na rozwój przemysłu. Dlatego też należy upewnić się, że sieć 5G będzie mogła być skutecznie wykorzystywana w przemyśle i produkcji. SESJA III – Optymalizacja budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G

SESJA III – Optymalizacja budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G

SESJA IV – Sztuczna inteligencja w przemyśle – szanse i wyzwania

SESJA I – Jak zbudować sieć światłowodowa w kontekście wyzwań związanych z łącznością i 5G

SESJA II –Europejska gospodarka danymi oraz platformy danych B2B

Sesja wpisywać będzie się w kontekst szerszej debaty na temat europejskiej gospodarki danymi i swobodnego przepływu danych. Skupi się również na konkretnych aspektach, wymogach i wyzwaniach związanych z platformami danych B2B.

SESJA III – Bezpieczeństwo cybernetyczne

SESJA IV – MŚP w przemyśle 4.0 – Jak udostępnić umiejętności i technologie dla wszystkich?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon europejskiej gospodarki i są niezwykle istotne dla społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma pełne umożliwienie MŚP uczestnictwa i czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Celem sesji będzie zbadać, w jaki sposób europejskie inicjatywy i współpraca mogą pomóc MŚP wykorzystać ich często niedoceniany potencjał.

24.12.2018

Powołanie Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE Nr 3551/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.12.2018 r.
w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych
Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

26.10.2018

Honoris Gratia dla działalności na rzecz ochrony mieszkanców przed PEM

Gdy prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, otwieral III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity, na zakończenie swojego wystąpienia, wreczył radnej miasta Krakowa, wspólorganizatorce Forum, Marrcie Patena odznaczenie Honoris Gratia za działalność, na rzecz mieszkanców miasta, w ich ochronie przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji DKMS

World Doctors Orchestra w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie z Programem: 
Ignacy Jan Paderewski - Uwertura Es-dur; Fryderyk Chopin - I Koncert Fortepianowy E-moll op. 11; Ludwig van Beethoven - VIII Symfonia F-dur op. 93

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Dzień Edukacji Narodowej 2018

W tym roku innowacja w VII Liceum Ogólnokształcącym: spotkanie w kawiarence "Siódme Niebo". Doskonała obsługa klasy 2B, portretowanie nauczycieli w trakcie spotkania i wręczanie upominków - rysunki - wcześniej przygotowanych. Dziękuję za zaproszenie! 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Odkrywanie wolności - doświadczanie niepodległości

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkól podstawowych "Odkrywanie wolności - doświadczanie niepodleglości odbywała sie w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 
Każde działanie skierowane na wychowywanie dzieci i młodzieży - popieram. 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Prezentacja Kandydatek i Kandydatów listy KW "Wspólna Malopolska"

W celu przybliżenia sylwetek kandydatek i kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego KW „Wspólna Małopolska” z okręgu 3 (miasto Kraków) zaprosiliśmy dziennikarzy na konferencję prasową.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Tradycyjne strzelanie o klejnot Króla Kurkowego i Marszałków

Doroczne strzelanie o Klejnot Króla Kurkowego i Marszałków na Pasterniku. 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Dożynki Miejskie

Na końcu Miasta, bo na osiedlu Przewóz, tegoroczne Dożynki Miejskie: msza św., wystąpienia Gości i wreczenie chleba, występy dzieci.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Koncert dla Honorowych Obywateli Krakowa

W Kolegiacie św. Anny w Krakowie odbył sie koncert dla uczczenia dzisiejszych Honorowych Obywateli Miasta Krakowa

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Nowi Honorowi Obywatele Miasta Krakowa: B.Rajčić i prof.J.Skalski

CIII uroczystą sesji Rady Stłecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołano dla  nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pani Biserce Rajčić oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Januszowi Skalskiemu

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Święto Miasta - uroczysta msza św.

Święto Miasta z okazji rocznicy lokacji Krakowa - uroczysta msza św. w Bazylice Franciszkanów

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Finał Konkursu Uczeń - Obywatel

Projekt edukacyjny od lat realizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbywa sie w Dniu Otwartym Magistratu.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Rower z loterii na wakacje

Wygrany w loterii na Pikniku Rodzinnym wmaju rower otrzymała wzorowa uczennica Szkoły Podstawowej nr 162. Gratulacje !

CZYTAJ WIĘCEJ >>>