Aktualności

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

13.10.2018

Stoją kolejno od lewej: Marta Patena, Edward Lis, dr Barbara Gałdzińska-Calik, dr Fiorella Belpoggi, prof. Olle Johanson, dr Marc Arazi, Przemysław Kitowski

24.09.2018

III Forum: Nie ma bezpiecznych limitów dla wszystkich

Już od trzech lat Kraków wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na wiedzę o środowisku, w którym żyją, ze szczególnym uwzględnieniem jego ochrony przed zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, smogiem 2.0. O potencjalnej szkodliwości PEM na środowisko nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz pora, by dowiedzieć się, jak duża jest ta szkodliwość. Z pomocą przychodzą nam eksperci.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 17 (228), 17 października 2018

Wszyscy chcemy wygodnie żyć. Kiedyś, w dobie telefonów stacjonarnych nasze porozumiewanie się oraz pozyskiwanie informacji było nieporównywalnie mniej efektywne niż dzisiaj. Wystarczy wyciągnąć z torebki komórkę, by mieć dostęp do najbliższych, znajomych czy urzędów. Nawet gdy ktoś nie może odebrać telefonu, po prostu oddzwania. Informacja wychodzi szybko i tak samo szybko dociera do adresata. Do samego telefonowania wystarczy nam jednak technologia 1G (o tym, z jakiej korzystamy, informuje nas ikona w lewym górnym rogu ekranu). Gdy chcemy dodatkowo SMS-ować, potrzebujemy 2G, by oglądać zdjęcia i filmy, musimy mieć dostęp do technologii 3 lub 4G. Przed nami wprowadzenie technologii 5G. Przed nami, to znaczy w Polsce. W Europie i na świecie daje się zauważyć bardziej wyczekiwanie niż hurraoptymizm wobec tej technologii. W USA wiele lokalnych władz nie wyraziło zgody na odgórne wprowadzenie na ich terenie technologii 5G przez Federalną Agencję Łączności (FCC). Uchwala się lokalnie moratoria. Stowarzyszenie lokalnych władz (burmistrzów miast) zagroziło FCC pozwem zbiorowym do sądu federalnego, jeśli Agencja nie wycofa się z narzucania społeczeństwu 5G na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Wieści te docierają do Polski. Szybko jak technologia 4G. Dlatego właśnie 24 września 2018 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn.: „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”. Są? W marcu br. został opublikowany przez naukowców z włoskiego Instytutu Ramazzini raport przedstawiający wyniki badań in vivo na szczurach laboratoryjnych wystawionych na promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) generowane przez maszty telefonii komórkowej. Tym razem ujawniono wyniki 13-letnich badań na szczurach, w których badano wpływ promieniowania elektromagnetycznego na szczury od poczęcia w łonie matki aż do starości i ich naturalnej śmierci. Całe życie człowieka porównuje się do 16 tygodni życia szczura w laboratorium. Szczury poddane dawce PEM chorowały na nowotwory zlokalizowane w sercu oraz mózgu. Należy się zatem spodziewać, że osoby urodzone 10 lat temu, eksponowane na działanie SBTK, będą narażone pod koniec swojego życia na takie same efekty jak szczury po 16 tygodniach. Zasada ostrożności mówi, że dopóki nie pojawią się badania negujące szkodliwy wpływ PEM na zdrowie, należy przyjąć, że zdrowie ludzi jest przez PEM zagrożone. Dr Fiorella Belpoggi w wykładzie „Rakotwórcze działanie stacji bazowych telefonii komórkowej? – najnowsze wyniki badań in vivo” stwierdziła, że „jeśli wprowadzone zostaną plany branży telekomunikacyjnej dla powszechnej ekspozycji ludności na fale elektromagnetyczne wykorzystywane w technologii 5G, to nie będzie osoby, ani zwierzęcia, ptaka, owada czy rośliny, która uniknie narażenia na PEM, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, do poziomów promieniowania radiowego, które emitują dziesiątki do setek razy większe niż dzisiejsze promieniowanie. Wprowadzenie technologii 5G grozi poważnymi i nieodwracalnymi skutkami dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Uszkodzony zostanie trwale ekosystem całej Ziemi”. O innym zagrożeniu związanym z używaniem telefonów komórkowych mówił dr Marc Arazi z Francji. W latach 2012–2016 francuska agencja ds. częstotliwości (ANFR) przetestowała 379 różnych modeli telefonów komórkowych w celu sprawdzenia ich rzeczywistej emisji promieniowania elektromagnetycznego SAR. Raport jednak nie został udostępniony opinii publicznej. Dopiero po decyzji sądu, na wniosek lekarza Marca Arazi – wyniki pomiarów zostały opublikowane na stronach ANFR. Agencja rządowa we Francji stwierdziła, że 89 proc. badanych telefonów przekroczyło zgłoszone poziomy emisji promieniowania – niektóre nawet o 300 proc. Afera została przez media porównana ze skandalem przy testowaniu emisji spalin silników Diesla i nazwana aferą „PhoneGate”. Marc Arazi zwrócił uwagę, że negatywny wpływ PEM na dzieci jest dużo większy, z uwagi na cieńsze kości czaszki i większą absorpcję PEM do mózgu. Przypomniał też o raporcie Francuskiej Agencji ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES), która w marcu br., opublikowała raport na temat nadwrażliwości elektromagnetycznej (EHS). Po raz pierwszy agencja nie zaprzeczyła istnieniu problemu. Podkreślono, że objawy występujące u osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną są rzeczywiste i że osoby te muszą dostosować swoje codzienne życie, najczęściej poprzez izolację od sztucznych pól elektromagnetycznych. W raporcie podkreśla się, że problem EHS może dotyczyć nawet 5 proc. społeczeństwa, co stanowi około 3,3 mln Francuzów. No i Polak Przemysław Kitowski z dobrymi wieściami: można mieć ekotelefon. Polska firma pracuje nad telefonem komórkowym o najniższym poziomie SAR na świecie. Dodatkowo ekotelefon nie będzie emitował niebieskiego światła, które jest przyczyną zaburzeń snu. Nie ma w nim również dostępu do internetu. Jest telefonem komórkowym, który służy do tego, do czego został wynaleziony – krótkiej komunikacji z innym użytkownikiem poza miejscem jego zamieszkania, pracy. Jeśli jest jednak potrzeba skorzystania z sieci mobilnej, moduł w ekotelefonie może posłużyć do korzystania z internetu za pośrednictwem komputera lub tabletu. O bezpiecznych limitach nikt nie odważył się powiedzieć.

19.09.2018

Tylko determinacja mieszkańców

Miasto Kraków realizuje wiele programów związanych z obszarami życia: bezpieczeństwem, zdrowiem, szeroko pojętą wygodą mieszkańców, wynikają one z ustawowych zadań gminy. Obecnie konsultowany jest z mieszkańcami projekt Programu Ochrony Środowiska przed PEM dla miasta na lata 2018–2022. W telegraficznym skrócie o najważniejszych aspektach Programu.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 15 (226), 19.09.2018 r

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

5.09.2018

Francuzi mogą, a my?

Gdy dorośli postępują mało rozważnie lub źle, to możemy ich napominać, a nawet karać. Za złe postępowanie dzieci również odpowiadają dorośli. Najmniejszym ich przewinieniem jest błąd zaniechania. Dlatego ponownie, przed nowym rokiem szkolnym, pozwalam sobie na zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na problem rozsądnego korzystania z najnowszych technologii.
DWUTYGODNIK Kraków.pl nr 14 (225) 5.09.2018

CZYTAJ WIĘCEJ >>>