foto: Wiesław Majka, Kancelaria PMK

PEM

IV Forum: zasada ostrożności

W prawie polskim zasada ostrożności jest ujęta w art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

23.09.2019

26.06.2019

Pierwsze czytanie projektu megaustawy telekomunikacyjnej na posiedzeniu komisji cyfryzacji Sejmu RP

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy wg druku 3484.
Wprowadzająca wypowiedź pani vice-min. Wandy Buk o tym, że projekt ustawy jest „lekiem na całe zło”.

Zaklinanie rzeczywistości o nieszkodliwości promieniowania elektromagnetycznego na organizmy.

Pan Z. Gelzok: w Polsce stoi 41 000 SBTK, z których 40 000 pracuje bez pozwolenia i Państwo zamiast naprawić istniejący stan rzeczy to wprowadza nowe technologie będące okazją do następnych nieprawidłowości.
Pan J. Jucewicz, radny miejski z Ciechocinka, bronił strefy A w uzdrowiskach, aby dalej została wolna od SBTK.
Strona społeczna krytykowała projekt za zbyt wczesny, gdy nie są udokumentowane efekty narażenia na PEM.
Moja wypowiedź dotyczyła SBTK przy ul. Krowoderskich Zuchów 9 i proponowanych w piśmie p. Minister badań, bo nastąpiło nieporozumienie, gdyż Mieszkańcy osiedla Krowodrza Górka nie chcą już pomiarów tylko wyjaśnienia ich złego samopoczucia, nadmiernej statystycznie ilości chorób i zgonów. Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 roku mowa była o badaniach korelacyjnych a nie mierzeniu natężenia PEM.
W dalszej części poruszyłam sprawę SBTK przy ulicy Bydgoskiej 19d – odczyt w załączniku:

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo,

14 maja na posiedzeniu komisji otrzymali państwo pismo Ministerstwa Cyfryzacji na temat wpływu promieniowanie elektromagnetycznego na zdrowie wraz z dwoma załącznikami, tj.:
 - Raport „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej” oraz
- Aktualizację tego Raportu.
Autorami tych dokumentów jest dwóch fizyków z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W tym miejscu, muszę przypomnieć Wysokiej Komisji, ze w 2016 roku na posiedzeniu 30 marca 2016 roku mówiłam o procederze czerpania korzyści przez Uniwersytet Jagielloński z nielegalnie posadowionej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Bydgoskiej opisywałam dramat uczniów szkoły integracyjnej narażanych na promieniowania z tej stacji.
Od 2016 roku sprawa miała dalszy ciąg. Mimo moich, jako ówczesnej Radnej Miasta Krakowa osobistych spotkań i listów do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o zaprzestaniu użytkowania tej nielegalnej stacji bazowej z uwagi na dobro chorych dzieci (w tym dzieci nowotworowych i ze zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną), władze UJ pozostały niewzruszone.
Sprawa została zgłoszona przez rodziców chorych dzieci do Prokuratury rejonowej Kraków Krowodrza w Krakowie, która bez podjęcia działań weryfikujących, np. przesłuchania lekarzy chorych dzieci czy rodziców, w dniu 10 czerwca 2016 roku odmówiła wszczęcia dochodzenia.
Kolejne miesiące mijały, część dzieci nie mogąc uczestniczyć w zajęciach w szkole z uwagi na nielegalnie działającą stacje bazową w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, została zmuszona do realizacji zajęć szkolnych w swych domach. Tymczasem Rektor UJ nadal pozostawał nieugięty i nadal czerpał korzyści finansowe z nielegalnie działającej stacji bazowej przy ul. Bydgoskiej 19d w Krakowie.
Doczekałam się wraz z rodzicami chorych dzieci decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (decyzja nr 701/2016 z 29.06.2016r.) o rozbiórce przedmiotowej nielegalnej stacji bazowej – gdzie stroną postępowania obok operatora jest Rektor UJ.   Mijały następne miesiące pod koniec roku 2016 roku doczekałam się decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce (decyzja nr 1116/2016 z 30.12.2016r.). W maju 2017 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podtrzymał decyzję o rozbiórce (sygn.. akt II SA/Kr 191/17) – władze UJ nie zareagowały – nadal czerpały korzyści z nielegalnej stacji bazowej. Rodzice jednego z dzieci w połowie 2018 roku zdecydowali o zabraniu dziecka ze szkoły z uwagi na pogarszający się stan zdrowia. Niestety 27 stycznia 2019 roku jeden z uczniów, którego rodzice w 2016 roku zawiadomili Prokuraturę o wznowie choroby nowotworowej, która się zbiegła z rozbudową nielegalnej stacji bazowej przy ul. Bydgoskiej 19d w Krakowie, umiera. Po tych wydarzeniach 18 lutego stacja bazowa zostaje w pośpiechu, w kilka godzin rozebrana! Sprawa jednak ma swój ciąg dalszy, mimo tych wszystkich decyzji nadzorów budowlanych i WSA w Krakowie, operator składa kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego , a termin rozprawy zostaje wyznaczony na 11 lipca (za około dwa tygodnie).
Czytając raporty o braku negatywnego wpływu na zdrowie przedstawione Wysokiej Komisji przez autorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę podkreślić, iż nie mogli oni napisać nic innego, przyznanie istnienia negatywnego wpływu oznaczałoby ogromne problemy dla władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że nie żyje małoletni chłopiec, dopiero jego śmierć spowodowała usunięcie nielegalnej stacji bazowej!
O konflikcie interesów autorów z CM UJ, strona społeczna pisała do Ministerstwa Cyfryzacji już w 2016 roku, składając oficjalne pismo o konieczności podpisania deklaracji braku konfliktu interesów przez autorów przygotowywanego na zlecenie Ministerstwa raportu o wpływie promieniowania na ludzi. Do dzisiaj odpowiedź na to pismo nie przyszła.
Chciałam też podkreślić, że wiele wspaniałych lekarzy z Collegium Medicum pomagało i pomaga diagnozować chore dzieci z tej szkoły, trudno też im zrozumieć postępowanie władz uczelni oraz wnioski płynące z raportów przygotowanych przez ich kolegów, Pana prof. Rokitę i Pana doc. Tatonia. Sami ucząc przyszłych adeptów medycyny na swoich wykładach przekazują informację studentom o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego jako jednemu z czynników zanieczyszczenia srodowiska – można to przeczytać m.in. w skrypcie pt. „Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka” pod red. Dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk.
Kończąc zacytuję słowa prof. Klonowskiego, który wyraził publicznie swój protest ws opublikowania raportu „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej”. Prof. Klonowski napisał: „Czując się zobowiązanym przez Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, przyjęty uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN (…) stanowczo protestuję przeciwko publikacji ‘Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych’ zamówionej i ogłoszonej 7 marca 2017 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jak stwierdzone jest w §2.1. Kodeksu uniwersalną zasadą numer 1. etyki naukowej jest sumienność a ‘w kontaktach z ogółem społeczeństwa oraz mediami obowiązują te same standardy uczciwości i precyzji co przy publikowaniu wyników prac’ (§3.3). Raport, a w szczególności tekst wprowadzający umieszczony na stronie Ministerstwa, ale złożony z fragmentów zaczerpniętych z Raportu, głosi oczywiste nieprawdy, które niespecjaliści jeśli zaufają naukowcom, popartym w dodatku autorytetem Ministerstwa Cyfryzacji, gotowi są uznać za prawdziwe.”

 


Powołałam się na uczelniany skrypt dla studentów IV roku medycyny, w którym opisane są skutki ekspozycji organizmu ludzkiego na PEM. 
Zakończyłam zapytaniem o hipokryzję, gdy strona rządowa i Instytut Łączności odmawiają istnienia jakiegokolwiek negatywnego wpływu PEM na zdrowie, a jednocześnie propaguje edukacje społeczeństwa: jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego, bo tylko od niego pochodzą fale elektromagnetyczne a nie od SBTK. 

9.06.2019

Międzynarodowy Dzień Elektrowrazliwości w Krakowie

Inauguracja Międzynarodowego Dnia Elektrowrażliwości odbyła się w niedzielę, 9 czerwca podczas tegorocznej edycji Dnia Otwartego Magistratu.
Punkty informacyjne o elektrowrażliwości były w Magistracie przy placu Wszystkich Świętych oraz w Nowej Hucie przy Placu Zgody.

 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

"Kontroli nie ma promienie harcują" - raport NIK

NIK o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej

https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

"Sieć 5G w Polsce - szanse i zagrożenia" - konferencja w Sejmie RP

Poseł M. Sochajko, organizator konferencji: "Przyszliśmy tutaj po wiedzę dotyczącą zasady ostrożności, możliwego czasu przebywania w PEM, limitów w naszym kraju i obaw związanych z nową siecią".

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

11 FORUM GOSPODARCZE 4-5 marca 2019 r., Hotel Hilton, Warszawa

TIME
TELEKOMUNIKACJA, INTERNET, MEDIA, ELEKTRONIKA
Sieci 5G dla porzemysłu 4.0

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Powołanie Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

ZARZĄDZENIE Nr 3551/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.12.2018 r.
w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych
Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Honoris Gratia dla działalności na rzecz ochrony mieszkanców przed PEM

Gdy prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, otwieral III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity, na zakończenie swojego wystąpienia, wreczył radnej miasta Krakowa, wspólorganizatorce Forum, Marrcie Patena odznaczenie Honoris Gratia za działalność, na rzecz mieszkanców miasta, w ich ochronie przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

VIII Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W sobotę 13 października rano, z Rynku Głównego wystartował VIII Rajd Samochodowy pod hasłem "Szlakiem Krakowskich Kupców". Trasa rajdu wiedzie przez: Proszowice, Połaniec, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz  do Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem około 260 km. Jak co roku, puchar dla najlepszej zawodniczki Rajdu jedzie na metę.  

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji DKMS

World Doctors Orchestra w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie z Programem: 
Ignacy Jan Paderewski - Uwertura Es-dur; Fryderyk Chopin - I Koncert Fortepianowy E-moll op. 11; Ludwig van Beethoven - VIII Symfonia F-dur op. 93

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Dzień Edukacji Narodowej 2018

W tym roku innowacja w VII Liceum Ogólnokształcącym: spotkanie w kawiarence "Siódme Niebo". Doskonała obsługa klasy 2B, portretowanie nauczycieli w trakcie spotkania i wręczanie upominków - rysunki - wcześniej przygotowanych. Dziękuję za zaproszenie! 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Odkrywanie wolności - doświadczanie niepodległości

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkól podstawowych "Odkrywanie wolności - doświadczanie niepodleglości odbywała sie w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 
Każde działanie skierowane na wychowywanie dzieci i młodzieży - popieram. 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Prezentacja Kandydatek i Kandydatów listy KW "Wspólna Malopolska"

W celu przybliżenia sylwetek kandydatek i kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego KW „Wspólna Małopolska” z okręgu 3 (miasto Kraków) zaprosiliśmy dziennikarzy na konferencję prasową.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Tradycyjne strzelanie o klejnot Króla Kurkowego i Marszałków

Doroczne strzelanie o Klejnot Króla Kurkowego i Marszałków na Pasterniku. 

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Dożynki Miejskie

Na końcu Miasta, bo na osiedlu Przewóz, tegoroczne Dożynki Miejskie: msza św., wystąpienia Gości i wreczenie chleba, występy dzieci.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>